niedziela, 7 kwietnia 2013

Darling, I'm dying! – about men who have a cold

Mężczyzna – podobno silna płeć. Podobno. Bo jak nadejdzie choć najmniejszy katar, ów mężczyzna pada jak mucha. To jest jakiś niesamowity fenomen. Zwykłe przeziębienie potrafi urosnąć do rangi nieuleczalnej choroby. A stan podgorączkowy sprawia, że facet ma halucynacje. I oczywiście trzeba takiego pielęgnować! Trzeba wytrzeć nos, podać syrop, poprawić poduszkę i jeszcze przełączać kanały w TV, bo biedak nie ma sił sięgnąć po pilota. :)

Tak więc, Panowie, nie wywyższajcie się za bardzo. Bo jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że często bywacie naprawdę słabi i nie wiecie, jak się zachować. :P 


Man – it's supposedly a strong gender. Supposedly. But when he has only a runny nose then he's so faint. It's a supernatural phenomenon. The usual cold can turn into incurable disease. And an elevated temperature causes hallucinations. So you should take care of him! You should wipe his nose, give him a syrup, adjust his pillow and switch over channels on TV, because our poor baby doesn't have enough strength to pick up the pilot. :)

So, Guys, you shouldn't give ourself airs. Because when the chips are down it often turns out that you're so faint and you don't know how to behave. :P

wtorek, 26 marca 2013

I'm gonna live foreverKoncepcja Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.

Według filozofii Tao - Miłość przyczynia się do pogłębiania harmonii sił Yin (energia kobiety) i Yang (energia mężczyzny), które są źródłem życia i radości. Tao uznaje, że miłość duchowa bez seksu jest niezdrowa i brak jej zasadniczej harmonii Yin i Yang, zaś seks bez miłości jest jedynie funkcją biologiczną nie przynoszącą żadnego spokoju i równowagi wewnętrznej. Jest jedynie wyżyciem swych zwierzęcych instynktów i nie dostarcza w wielu przypadkach żadnej przyjemności.

W taoistycznym porządku rzeczy mężczyzna jest siłą Yang, kobieta zaś jest siłą Yin. Yang i Yin są siłami konfliktowymi, lecz wzajemnie się uzupełniającymi, tworzącymi w sumie całość zwaną Tai Chi. Dla istnienia harmonii potrzebna jest równowaga między Yin i Yang, które są od siebie zależne. Siła Yin zawsze zawiera w sobie odrobinę Yang, a siła Yang zawsze zawiera w sobie odrobinę Yin. Nic bowiem nie może być kompletne bez zawarcia w sobie samym czegoś ze swojego przeciwieństwa. W czasie aktu seksualnego siła Yin czerpie niezbędny jej element Yang, a siła Yang wzbogaca się o element Yin. Tym samym dzięki osiągnięciu stanu harmonii i spokoju mężczyzna wzbogaca swą siłę Yang, a kobieta wzbogaca swą siłę Yin.
Wszystkie starożytne teksty chińskie poświęcone Tao Miłości podkreślają, że praktykowanie Tao Miłości jest niezbędnym warunkiem uzyskania długowieczności.

Po co komu kremy na zmarszczki jak radosne uprawianie chuci w każdej wolnej chwili czyni nas zdrowszymi :D 


The concept of Yin and Yang comes from an ancient Chinese philosophy and metaphysics. It describes the two primary and opposing but complementary forces that can be found throughout the universe.

According to the philosophy of Tao - Love contributes to the deepening harmony of the forces of Yin (female energy) and Yang (male energy), which are the source of life and joy. Tao recognizes that spiritual love without sex is unhealthy and lacks the essential harmony of Yin and Yang, and sex without love is merely a biological function is not generating any inner peace and balance. It is only relase their animal instincts and does not provide, in many cases, no pleasure.

The Taoist order of things man is the power of Yang, the woman is a force of Yin. Yang and Yin are the forces of conflict, but complement each other, forming a total of a whole called Tai Chi. The existence of harmony requires a balance between Yin and Yang, which are dependent on each other. Yin force always includes a bit of Yang and Yang power always includes a bit of Yin. There is nothing can be complete without a conclusion in itself something of its opposite. At the time of the sexual act draws strength Yin Yang essential element thereof, and the force is enriched with Yang Yin element. Thus, by achieving a state of harmony and peace man enhances his strength Yang and female Yin enhances its strength.

All ancient Chinese texts devoted to the Tao of Love stressed that the practice of Tao of Love is a necessary condition for longevity.

Why would someone like wrinkle creams joyful lust practicing every free time makes us healthier: D

sobota, 23 marca 2013

Uwaga! Facet!

Stereotypy to coś naprawdę okropnego. Przecież każdy z nas jest inny i wyjątkowy... Dziewczyny, ale czy nie macie wrażenia, że ciągle trafiacie na określone typy facetów? Wiecznie te same zachowania i cechy. Sądzę, że łatwo wymienić kilka z typów, których warto unikać :)

Samiec alfa
Sam testosteron. Jest zdecydowany, pewny siebie i natychmiast zdobywa pozycję lidera. To wcielenie męskości – nawet, jeśli ma metr pięćdziesiąt i łysieje, nie ma nigdy kłopotów ze znalezieniem partnerki. W związku to on podejmuje decyzje, ponieważ został stworzony by rządzić. Jeśli nie akceptujesz jego wyborów, bez zawahania zamieni cię na inną. Nie będzie miał z tym problemu – przecież cały tabun kobiet czeka, by zająć twoje miejsce.


Piotruś Pan
Wieczny chłopiec, rozkoszny i uroczy egoista. Nigdy nie będziesz się z nim nudzić, ponieważ ma tysiąc pomysłów na minutę. Bywa bardzo nieodpowiedzialny i niefrasobliwy, boi się stałych związków. Lubi dzieci, ale myśl o posiadaniu własnych go przeraża (boi się konkurencji :D).

Drań
Przystojny i niezwykle uwodzicielski. Jednak on tylko zawróci ci w głowie i zaraz zniknie. Zazwyczaj ma wyłączony telefon, nie odpisuje na smsy i maile. Ty nie możesz przestać o nim myśleć, ale i nie możesz się z nim skontaktować. Kiedy w końcu zaszczyci cię uwagą, ze szczęścia skaczesz pod sufit i pędzisz na spotkanie jak na skrzydłach. Po upojnej nocy powie ci, że nie jest gotowy na stały związek, wyjaśni, że jego sytuacja życiowa jest bardzo skomplikowana i że ma problemy ze sobą. Tydzień później spotkasz go przypadkiem będzie mu towarzyszyć piękna, długonoga blondynka.
  
Erotoman
Można go pomylić z Samcem Alfa. Jednak, podczas gdy Samiec Alfa zdobywa kobiety, Erotoman opowiada o tym, jak je zdobywa. Chętnie pochwali ci się, że spał z połową miasta i będzie bardzo zdziwiony, gdy cię to nie ucieszy.  Lubi nosić obcisłe spodnie i koszule rozpięte na piersi. Jego metoda na podryw to zazwyczaj niewybredne dowcipy i klepanie po tyłku. Nadużywa słowa maleńka. W łóżku jest bardzo szybki, ponieważ spieszy się, żeby pochwalić się kumplom nową zdobyczą.

Metroseksualista
Baaardzo zadbany, pachnący i ubrany w najmodniejsze ciuchy. Nie wstydzi się swoich łez, delikatności i wizyt u kosmetyczki. Narcyz, zachwycony przede wszystkim sobą. Spędza godziny przed lustrem i ma więcej kosmetyków, niż ty. Deklaruje, że lubi dzieci, jednak nie licz na to, że będzie zmieniał pieluchy – to zbyt duże zagrożenie dla jego manikiuru.


Z kolei na Demotywatorach znajdziemy inną typologię:
 Stereotypes are so terrible. You know, everyone is unique and special…Girls, have you ever had the impression that you always meet the same types of guys? We can always see the same character traits. I think that we can easily describe some types to avoid.

Alpha male
It’s 100% of testosterone. He’s very strong-minded, self-confident and he instantly became a leader. He has a real manhood, even if he’s 150 cm tall and has receding hairlines, he never has problems with finding a woman. In the relationship he make decisions because he wants to manage. If you don’t want to respect his decisions, he quickly turn you  into another woman. He won’t have a problem with that – there are a lot of women who want to take your place.

Peter Pan
Immature, cute egoist. You’ll never get bore with him because he has a thousand ideas for a second. Sometimes he’s so irresponsible and light-hearted, he’s afraid of relationships. He likes children but he’s frightened of having own babies (he’s afraid of competition :D)

Bastard
He’s handsome and seductive. But he’ll only turn your head and he’ll vanish. Usually his phone is turned off, he doesn’t reply to sms and e-mails. You can’t get out him of your head but you can’t get in touch with him. When he finally take note of you jump for joy and you quickly run for the meeting with him.  After an intoxicating night he’ll tell you that he’s not ready for relationship because his life situation is so complicated and he has problems with himself. One week later you’ll bump into him – he’ll be with beautiful, leggy blond.

Sex maniac
You can get it wrong with Alpha male. But, when the Alpha male pick up women, Sex maniac just tell about it. He’ll willingly tell you about sleeping with a half of the city and he’ll be astonished when you won’t be happy about it. He likes to wear tight-fitting pants and shirts gasping open. His methods for the pickup are usually primitive jokes and butt slapping. He abuse the word “babe”. He’s very quick in bed because he’s in a hurry to boast about latest woman to his pals.

Metrosexual man
He’s veeery neat, fragrant and he wears fashionable clothes. He won’t be ashamed of his tears, delicacy and visit to the beautician. Narcissist, he’s delighted of himself. He love to spend his time in front of the mirror and he has much more cosmetics than you. He declares that he likes children but you can’t count that he’ll change nappies – it’s too dangerous for his manicure.

niedziela, 17 marca 2013

Sama prawda 2! Only the truth 2!


Oto i ciąg dalszy^^


66. Mężczyzna zakupy świąteczne dla 15 członków rodziny robi 24 Grudnia, w kilka minut.
67. Mężczyzna nie pije Karmi, on je tylko wymyślił żeby kobiety za nie płaciły
 68. Mężczyzna nie martwi się o to, że ma za mało par butów
 69. Mężczyzna gdy spotka ładną kobiete nie myśli o tym by spędzić z nią reszte życia, Kobieta owszem
 70. Mężczyzna nie musi nosić niewygodnych jak szczudła szpilek, żeby zwrócić na siebie uwagę
 71. To Mężczyźnie Bóg dał władzę nad wszelkim żywym stworzeniem, a później stworzył żywą kobietę
 72. Mężczyźni są prezydentami, kobiety jedynie ich żonami lub partnerkami.
 73. Najlepsze ubrania dla kobiet projektują Mężczyźni
 74. Mężczyźni dostrzegają wady całej płci, kobiety ze złości szukają dziury w całym i czepiają się konkretu, zresztą bez powodu
 75. Mężczyzna potrafi przekonać swoje dzieci do wszystkiego, kobieta może jedynie poprosić Mężczyznę
 76. Kobieta potrafi rodzić dzieci, ale bez Mężczyzny może jedynie miesiączkować
 77. Zmarszczki Mężczyzny są dowodem jego wartości, zmarszczki u kobiety ją zaniżają
 78. Teściu jest człowiekiem, z którym można się napić, pogadać i pomajsterkować, z teściowej się wszyscy naśmiewają
 79. Najsłynniejsi superbohaterowie to są Mężczyźni
 80. Myśliciele zresztą też
 81. I przywódcy wielkich imperiów
 82. Mężczyzna stwierdza fakty i wykorzystuje je, kobieta potrafi jedynie przeinaczać je
 83. W społeczeństwie utarło się, że Mężczyzna zdradzający żonę to przystojniak a kobieta zdradzająca Męża to dziwka.
 84. Mężczyźni są prości. Cieszymy się gdy dostaniemy 4-pak piwa za 10zł. Kobieta, która dostanie perfumy za 200zł zaczyna je obwąchiwać, myśli, myśli i w końcu stwierdza, że sąsiadka ma lepsze i wpada w depresję.
 85. Dla Mężczyzny banan, ananas, miseczka migdałów i sok z papai to gów*o a nie śniadanie.
 86. Mężczyźni zazwyczaj żyją krócej. Szukamy szczęścia gdzie indziej, skoro kobieta nam go nie dała.
 87. Gdy Mężczyzna złapie gumę wysiada z auta, odkręca koło, wyjmuje zapasowe, przykręca je i jedzie dalej. Kobieta, licząc na błędnego rycerza, który zatrzyma się i jej pomoże zaczyna majstrować przy sukience, skraca ją, poszerza do maksimum dekold, po czym zgarnia ją patrol policji podejrzewający, że złapał nową prostytutkę.
 88. Mężczyzna-górnik wychodzący po ciężkim dniu pracy z dołu budzi respekt. Kobieta-górnik wychodząca po ciężkim dniu pracy z dołu budziłaby
politowanie.
 89. Mężczyzna może podziwiać np. Clinta Eastwooda ale nie musi wyglądać tak jak on.
 90. Mężczyzna wie z czego i jak robi się piwo, wódkę, whisky. Kobieta wie, że po 2 piwach utyje i sukienka będzie źle na niej wyglądać.
 91. Dla Mężczyzny deszcz to nic wielkiego. Dla kobiety to dramat na skalę światową. Rozmazany tusz, podkład, oklapnięte włosy i/lub złażąca farba, spływający puder i zamoczone ubranie.
 92. Mężczyzna nie musi się bać, że idąca za nim w parku długonoga brunetka zaciągnie go w krzaki i zgwałci. ON TEGO CHCE!
 93. Kobiety rzucają Mężczyzn gdy już ich nie kochają, po czym następuje dłuuuuga przerwa (zazwyczaj szukają sensu życia, miłości i istnenia exa).
Mężczyzna zaczeka, aż znajdzie sobie drugą partnerkę i dopiero zostawia pierwszą. Masturbacja jest dobra ale seksu nie zastąpi.
 94. Samotny Mężczyzna może do TEGO używać obu swoich rąk. Samotna kobieta musi szukać pomocy w postaci ogórków, świeczek..
 95. Dla Mężczyzny dobrze ubrana kobieta to to samo co nierozebrana.
 96. Kobiety powodują wypadki próbując ominąć pieska na jezdni, zabijając trójkę dzieci, staruszkę i kota. Mężczyzna tylko włącza wycieraczki.
 97. Kobieta kupi Smarta za 50tys i go rozbije. Mężczyzna kupi używanego Opla za 10tys i też go rozbije. Ale ma do dyspozycji jeszcze 40 tys.
 98. Mężczyzna rzuca marynarkę na kałużę przez którą będzie przechodziła kobieta. Woli poświęcić ulubiony ciuch niż potem przez 3 dni wysłuchiwać, że ona pobrudziła swoje butki, choć ma jeszcze 20 innych par.
 99. Kobieta to tylko żebro Pierwszego Mężczyzny.
 100. Mężczyzna, któremu urodziły się bliźniki jest dumny. Kobieta, która urodziła bliźniaki myśli: "Nie pamiętam kim był ten drugi facet.."
 101. Kobieta z założenia nie jest zbyt inteligentna. Ciągle pyta się Mężczyzny czy ją kocha. Skoro są razem w łóżku to jest tylko jedna możliwa odpowiedź.
 102. Mężczyzna widząc kobietę w swoich jeansach i podkoszulku jest zdziwiony przez chwilę. Kobieta, która zobaczyła Mężczyznę w swoich pończochach, spódnicy i bluzce w najlepszym razie ląduje na intensywnej terapii.
 103. Kobieta chodzi do ginekologa bo musi. Mężczyzna zostaje ginekologiem, gdy chce.
 104. Mężczyzna bez oka, ręki, nogi i pośladka to inwalida. Kobieta bez oka, ręki, nogi i pośladka to pieprz**e dziwadło.
 105. Dlaczego nie ma smoków? Wymarły z głodu. Widzieliście 18-letnią dziewicę?
 106. Cała filozofia Mężczyzny może sprowadzić się do schematu: wejść,dobrze się bawić, zejść.
 107. Kiedy kobieta zostanie papieżem nastąpi koniec świata.
 108. Kobieta zapytana jaki ma samochód odpowiada: czerwony/szybki/zepsuty.
 109. Kobiety wkładają krótką spódniczkę po czym przez cały czas starają się ją maksymalnie rozciągnąć zasłaniając jak największą powierzchnię swoich nóg. Gdzie tu logika?
 110. Mężczyzna ma kumpli bo ich lubi. Kobieta ma koleżanki bo ma z kim konkurować.
 111. Jeśli Mężczyzna spotyka kogoś mądrzej-szego od siebie podziwia go. Kobieta nienawidzi.
 112. Jeśli Mężczyzna spotyka kogoś silniej-szego od siebie podziwia go. Kobieta nienawidzi.
 113. Jeśli Mężczyzna spotyka kogoś przystoj-niejszego od siebie podziwia go. Kobieta nienawidzi.
 114. Mężczyzna mający psa wie, że jego pupil nie musi być idealnie czysty. Kobieta mająca psa nie potrafi zrozumieć dlaczego jej pupilka nie
lubi zapachu lakieru do paznokci i usilnie zciera farbę i odżywkę w jednym z całej sierści.
 115. Mężczyźni wpuszczają kobietę pierwszą do pokoju. Nie wiadomo, czy za drzwiami nie stoi psychopata z młotkiem lub tasakiem.
 116. Bóg jest Mężczyzną. Miał Syna.
 117. Bóg stworzył kamienie i widział, że są dobre. Bóg stworzył marchew i widział, że jest dobra. Bóg stworzył Mężczyznę i widział, że jest dobry. Bóg stworzył kobietę, przyjrzał się dziełu swemu i rzekł: "Ty będziesz się malować."
 118. Dlaczego kobiety nie łysieją? Bo włosy mają gdzie zapuszczać korzenie.
 119. Mimo równouprawnienia świat nauki nadal jest światem mężczyzn. Dla inteligentnych kobiet brak równouprawnienia nie był przeszkodą.
 120. Mężczyzna wie, że nie jest idealny i akceptuje to. Kobieta musi się tego dowiedzieć, a jak się dowie, to i tak myśli, że jest.
 121. Nie licząc sytuacji ekstremalnych mężczyzna nie pociąga kobietę ao jej funkcje seksualne zostają zawieszone w momencie osiągnięcia spodziewanych profitów. Mężczyzna jest prosty: seksualność nie dla profitów
a dla przyjemności.
 122. Mężczyzna manicure robi przy pomocy scyzoryka.
 123. Kobiety jest więcej w kobiecie niż Mężczyzny w Mężczyźnie, ale Prawdziwego Mężczyzny jest więcej w Mężczyźnie niż.. prawdziwych kobiet to właściwie już nie ma (te prawdziwe zaraz po maturze zaszły w ciąże).
 124. Orgazm Mężczyzny jest prawdziwy. Zawsze!
 125. Nikt nie gapi się na klatkę piersiową Mężczyzny podczas rozmowy ani na pośladki gdy przechodzi przez korytarz.
 126. Mężczyzna sam otwiera słoiki. I butelkę wina. I uparte zamki w drzwiach.
 127. Mężczyzna posiada dar niezauważania zagnieceń na ubraniach.
 128. Jeden portfel, jedna para butów, jeden kolor przez wszystkie pory roku.sobota, 16 marca 2013

Sama prawda! Only the truth!


Odnośnie poprzedniego postu to po prostu takie sobie marudzenie. U was każdy problem rośnie do rozmiarów głodu w Afryce... więc co mamy innego powiedzieć? Jakoś to będzie jest idealnie neutralne, bo każdy rozumie to na swój sposób. Trzeba was uspokajać i zapewniać, że na pewno będzie wszystko w porządku. Echhh w większości jesteście takie bezradne...
Nie ma sensu każdym problemem zaburzać swoje emocjonalne życie.
Dobra, dość pieprzenia głupot po próżnicy. Czas przejść do konkretów. Na szybko napisałem krótką listę dlaczego to my samce, jesteśmy po prostu lepsi :)


1. Mężczyźni są silniejsi
 2. Mężczyźni nie noszą mini-spódniczek
 3. Mężczyźni nie noszą make-upu
 4. Mężczyźni są w ogóle tacy że tak ogólnie to oni albowiem są teges i jest fajnie
 5. To Mężczyzna jest głową rodziny.
 6. Kiedy mężczyzna widzi w sklepie cudowny obrus, nie kupuje go, jeśli ma już cztery takie.
 7. Mężczyzna jest oszczędniejszy. Układy: płciowy i wydalniczy dzielą jeden przewód i nie przeszkadza to w życiu.
 8. Mężczyzna potrafi sikać na stojąco nie oblewając się przy tym.
 9. Mężczyzna jest miły i daje kobiecie wygrać. To dlatego wymyślił tak mało punktów na swoją wyższość.
 10. Mężczyzna umie rozmawiać przez telefon krócej niż minutę
 11. Mężczyzna potrafi mówić krócej niż minutę
 12. Mężczyzna nie musi się martwić czy buty pasują mu do torebki
 13. Ubrania mężczyzn są przede wszystkim wygodne a potem ładne, a nie odwrotnie.
 14. Mężczyzna nie musi obgadywać jak fatalnie ubrali się inni faceci na imprezie.
 15. Mężczyzna wie coś o czołgach, ekonomii, sporcie, technice i biologii jednocześnie.
 16. Kiedy mężczyzna mówi tak znaczy to tak, kiedy kobieta mówi tak znaczy to wszystko od tak po nie aż do nie wiem.
 17. Dla mężczyzny szybka decyzja to 3 sekundy, dla kobiety 3 dni.
 18. Mężczyzna się uczy. Kobieta kuje.
 19. Mężczyzna potrafi przyjąć pewne rzeczy za pewniki i obejść się bez prób zrozumienia. U kobiet kończy się to decyzją w stylu "pier*olę, bo tak", albo coś w tym kierunku.
 20. Mężczyzna jest w stanie myśleć cały czas o seksie i jednocześnie zajmować się innymi sprawami
 21. Mężczyzna zawsze umie wybrać najprostsze rozwiązanie.
 22. Kobiety trzymane wystarczająco długo (a zwykle wystarczająco to tak z 15 minut - 30 przy twardszych sztukach) w towarzystwie innych kobiet zaczną knuć i w efekcie końcowym mordować, Mężczyźni zaczną się dobrze bawić
 23. Mężczyzna umie odpowiedzieć na pytanie
"Kochanie co Ci jest?" inaczej niż "Nic"
 24. W sytuacjach ekstremalnych mężczyźni wzbudzają zaufanie, kobiety powodują panikę
 25. Zresztą większość sytuacji ekstremalnych to wina kobiet.
 26. I wbrew pozorom plamka z kawy na nogawce czarnych spodni to nie jest sytuacja ekstremalna, o czym większość mężczyzn wie.
 27. To mężczyzna otwiera słoik z ogórkami
 28. Możesz zjeść banana publicznie i nikt nie będzie sie krzywo na Ciebie patrzył.
 29. Mężczyzna rozwiązuje problemy, kobieta wymyśla wciąż nowe.
 30. Kobiety sądzą, że mężczyźni lubią panny lżejszej konduity, tymczasem wrażliwy facet lubi dobre kobiety.
 31. Mężczyzna nie potrzebuje ciężkiego plecaka i dwóch toreb na dwudniowy wyjazd.
 32. Kiedy mężczyzna na imprezie zobaczy innego faceta ubranego tak jak on, być może, że znajdzie kumpla na całe życie.
 33. Otyły mężczyzna to "Misiek", a otyła kobieta to "Krowa"
 34. Kiedy wokalista zdejmuje koszulkę na koncercie, nie musi z niego po chwili uciekać.
 35. Mężczyzna nie musi robić sobie dwutygodniowej diety gdy utyje 2 kilo
 36. Mężczyźnie dobrze z zarostem, kobiecie nie
 37. Mężczyzna gdy ma za małe dodatki, godzi się z tym, zamiast wydawać 2000 na implant
 38. Mężczyzna nie potrzebuje makijażu
 39. Kobiety to płeć piękna.. Mężczyźni to płeć mądra.. Sami oceńcie komu żyje się łatwiej..
 40. Mężczyzna nie musi kupować nowej koszuli, jeśli ktoś już go w niej widział
 41. Mężczyzna wie co to pośpiech
 42. Mężczyzna umie spędzić w sklepie mniej niż 3 godziny.
 43. Mężczyzna może się podrapać i nie martwić się czy ktoś to widzi
 44. Mężczyzna czasem obcina paznokcie
 45. Gdy Mężczyzna ubiera się tak jak kobieta wiemy że jest coś z nim nie tak, gdy kobieta ubiera się jak mężczyzna to wiadomo, że chce się upodobnić do ideału
 46. to Mężczyzna zalicza kobietę a nie na odwrót
 47. W filmach z napadami na bank co drugie dziecko ginie przez krzyczącą kobietę..
 48. Mężczyzna czegoś nie wie, to sam do tego dochodzi, a kobieta woła mężczyznę..
 49. Mężczyzna wie że skarpety służą do chodzenia w nich a nie do wypychania staników
 50. Mężczyzna nie zniży się do uderzenia kobiety.. woli pobić innego Mężczyznę
 51. Gdy Mężczyzna prowadzi samochód, mało kto zapina pasy, gdy kobieta prowadzi samochód, mało kto wsiada
 52. Mężczyzna został stworzony przed kobietą, bo najdoskonalsza wersja nigdy nie jest najnowszą
 53. Bóg stworzył kobietę jako ostatnią, bo potem się załamał
 54. Kobiety myślą, że punktów na ich wyższość jest o 10 więcej, co dowodzi że nie umieją liczyć, ani nie umieją myśleć, Mężczyzna wie, że ta liczba stale się pomniejsza i w efekcie powiększa na korzyść Mężczyzn
 55. Gdy Mężczyzna chce seksu, wychodzi na ulice i może przebierać w ofertach, kobieta najpierw musi zatrudnić się w domu publicznym i zadowolić niezliczona ilość innych, zanim trafi na tego, który ją zadowoli, co nie jest zresztą takie pewne czy taki ktoś się znajdzie
 56. Gdy Mężczyzna nie zgoli włosów pod pachą, jest prawdziwym Mężczyzną, gdy kobieta nie zgoli włosów pod pachą, nie jest prawdziwą kobietą i na
dodatek jest wyśmiewana
 57. To Mężczyźnie Bóg pozwolił nazwać wszystkie zwierzęta na Ziemi i kobietę, którą stworzył dla niego
 58. Gdy Mężczyzna sika na siedząco, to jest zmęczony, gdy kobieta sika na stojąco, to jest nienormalna
 59. Mężczyzna naprawia swoje błędy, kobieta tuszuje
 60. Mężczyzna ponosi konsekwencje swoich czynów, kobieta ucieka przed nimi
 61. Mężczyzna z powiększonym penisem jest pożądany, kobieta z powiększonymi piersiami jest wyśmiewana i uważana za zakompleksioną i sztuczną
 62. Mężczyzna może przelecieć nawet 10 dziewczyn na jednej imprezie i nikt mu nie powie, że jest szmatą
 63. Mężczyzna potrafi zrozumieć, Kobieta zawsze ma własne zdanie
 64. Mężczyzna może wypić 3 piwa i nie ma kaca na drugi dzień
 65. Mężczyzna wymyślił większość rzeczy dla kobiet

Ciąg dalszy nastąpi!;)


czwartek, 14 marca 2013

O (nie)dojrzałości słów kilka
Dlaczego mężczyźni są tacy niedojrzali? Szlag mnie trafia, jak facet nie potrafi wziąć odpowiedzialności za to co zrobił. Zazwyczaj napotykam na szczeniackie wymówki i głupie uniki. No błagam! Rozmowa z dorosłym facetem czasami przypomina rozmowę z pięcioletnim dzieckiem. Ja rozumiem, że całe życie nie można być poważnym i trochę dystansu jest potrzebne. Ale dlaczego wy praktycznie zawsze jesteście niepoważni? Czasami sytuacja wymaga zachowania się jak dorosły. Ale nie! Najlepiej to podkulić ogon i albo wyśmiać problem, albo udawać, że go w ogóle nie ma. Samo się rozwiąże przecież
Jakoś to będzie. To jest mój ulubiony tekst. Nie, nie będzie jakoś. Będzie źle, jeżeli się nic nie zrobi. Czasami jestem przerażona waszą niedojrzałością. Mogę nawet spokojnie stwierdzić, że jesteście zwykłymi tchórzami. Tak, drodzy Panowie. Wiele razy widziałam, jak zwiewacie przed problemami bo tak jest wygodniej. I to ma być głowa rodziny?About (im)maturity
Why are  you guys so immature? I go bananas when a man don’t want to take the responsibility for what have you done. I often encounter loutish excuses. I beg you! Talk with an ault man it’s like a talk with five years old child. I understand that we don’t have to be always serious and we need a little bit of release.  But why do you practically always irresponsible? Sometimes a situation need to behave like an adult. But no! It’s better to put your tail between your legs and laugh at the problem or pretend that the problem doesn’t exist. It will solve by yourself.
It'll work out somehow. It’s my favorite text. No it won’t work somehow! It will be bad when you don’t do anything. Sometimes I’m scared of our immaturity. I can state that you’re cowards. Yes, dear Men. Many times I can see you running away from problems because it’s comfortable for us. And that’s the head of the family?

środa, 13 marca 2013

Re2: Joke


Rozumiem, że seks, kredyt, miłość i dzieci nie są Ci potrzebne:)
A co dopiero na fajną dziewczynę trafić... Ze świecą szukać.
Poza tym was kobiety trzeba trzymać krótko.
Nie dłużej niż do rana;)

Znalazłem też ciekawą wersję pewnej dość znanej historii :)

Bóg montuje człowieka z gliny.
Zrobił idealne nóżki, rączki, torsik, główkę, no ślicznota po prostu. Ale czegoś mu brakowało. Po krótkim namyśle zrobił małą, uroczą trąbeczkę i przykleił na wzgórku łonowym.
- Jestem genialny - stwierdził sam do siebie - to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem.
Ale całą sytuację podglądał szatan i pozazdrościł, że Bóg tak fajnie sobie z gliny zmontował ludzika. Ja też chcę, pomyślał, skombinował kawałek gliny, robi te nóżki, te rączki, główkę, torsik mu nie wyszedł trochę- jakieś kocie łby, pagórki.
Patrzy na to krytycznie... "No cóż, to mój pierwszy raz, mogło trochę nie wyjść." Ale w okolicy krocza czegoś brakuje wyraźnie. Zamachał łapami, rzucił zaklęcie, trzasło, pierdykło, a w kroczu zrobiła się dziura.
- To ja już lepiej nic nie dotykam, bo jeszcze bardziej spie*dolę!

I understand that sex, credit, love and children are not needed :)
And what a nice girl to get ... With a candle to look for.
In addition, women need short stick.
Not later than the morning;)

I found a very interesting version of the famous story :)

God assembles a man of clay.
He made a perfect legs, hands,chest, head, it's simply the best. But something was missing. After a little thought he did a small, charming trumpet and stuck on your pubic mound.
- I'm a genius - he said for yourself - it's the most beautiful thing I've ever done.
But the whole situation spied Satan and jealous that God is so good the assembled clay puppet. I also want to, he thought, take piece of clay, making the feet, the hands, the head, he did not go chest some-some cobblestones, hills.
He looks at it critically ... "Well, this is my first time I could not get out a little bit." But in the groin area clearly something missing. He waved his paws, cast a spell, something crash and made ​​a hole in the crotch.
- It's better I do not touch anything, because even more scamp!